Симптоми и синдроми

Шум стенотичен на a. subclavia

Не пропускайте

Коментари