Симптоми и синдроми

Шум систоличен на аортата, пропагиращ към a. carotis

Не пропускайте

Коментари