Симптоми и синдроми

Сфигмограма – зъбци като гребен на петел, рядко полегато възходящо рамо

Не пропускайте

Коментари