Симптоми и синдроми

Сфигмограма – ниско разположена инцизура

Не пропускайте

Коментари