Симптоми и синдроми

Рентгенография на сърцето – разширено дясно предсърдие, дясна камера и a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари