Симптоми и синдроми

Рентгенография на сърцето – изпъкнала и краниално удължена дъга на a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари