Симптоми и синдроми

Рентгенография на сърцето – изпъкнала дъга на a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари