Симптоми и синдроми

Рентгенография на медиастинума – разширена сянка с размазани контури

Не пропускайте

Коментари