Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – усилен рисунък в основите

Не пропускайте

Коментари