Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – ограничен участък с ивицести и петнисти сенки

Не пропускайте

Коментари