Симптоми и синдроми

Рентгенография на белите дробове – многобройни конфлуиращи средно- и дребнопетнисти сенки – алвеоларен оток

Не пропускайте

Коментари