Симптоми и синдроми

Реновазография – дефекти в съдовата архитектоника, лакуни от липсващ контраст

Не пропускайте

Коментари