Симптоми и синдроми

Реакция за аглутинация – лизис (+)

Не пропускайте

Коментари