Симптоми и синдроми

Пулс нееднакъв (pulsus differens)

Не пропускайте

Коментари