Симптоми и синдроми

Осцилография – асиметрия в осцилациите на четирите крайника

Не пропускайте

Коментари