Симптоми и синдроми

КТ (CT, компютърна томография) на белите дробове – еднородна сянка с малко просветление

Не пропускайте

Коментари