Симптоми и синдроми

КСГ (каротидна сфигмография) – скъсени периоди на изтласкване

Не пропускайте

Коментари