Симптоми и синдроми

КСГ (каротидна сфигмография) – ниско разположена инцизура

Не пропускайте

Коментари