Симптоми и синдроми

КСГ (каротидна сфигмография) – дълбоко мезосистолично хлътване с последваща малка телесистолична гърбица

Не пропускайте

Коментари