Симптоми и синдроми

КСГ (каротидна сфигмография) – бавно изкачващо се възходящо рамо

Не пропускайте

Коментари