Симптоми и синдроми

КЕА/CEA (карциноембрионален антиген) увеличен

Не пропускайте

Коментари