Симптоми и синдроми

Катетеризация сърдечна – повишено ПКН (пулмокапилярно налягане)

Не пропускайте

Коментари