Симптоми и синдроми

Катетеризация сърдечна – ниско налягане в a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари