Симптоми и синдроми

Катетеризация сърдечна – ниско диастолично налягане в a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари