Симптоми и синдроми

Катетеризация сърдечна – много високо налягане в дясното предсърдие, дясната камера и a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари