Симптоми и синдроми

Катетеризация сърдечна – ляво-десен шънт

Не пропускайте

Коментари