Симптоми и синдроми

Катетеризация сърдечна – (леко) повишено налягане в a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари