Симптоми и синдроми

КАП (кожноалергични проби) – бавен тип свръхчувствителност (+)

Заболявания

Не пропускайте

Коментари