Симптоми и синдроми

КАП (кожноалергични проби) – бърз тип свръхчувствителност (+)

Заболявания

Не пропускайте

Коментари