Симптоми и синдроми

Имуноелектрофореза – увеличени IgG, по-слабо IgA и IgM

Не пропускайте

Коментари