Симптоми и синдроми

Г-6-ФДХ (глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа) в еритроцитите намалена или липсваща

Не пропускайте

Коментари