Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – усилване на ТТО (тон на трикуспидално отваряне) в IV ляво междуребрие, парастернално

Не пропускайте

Коментари