Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – усилен I тон; TMO (тон на митрално отваряне)

Не пропускайте

Коментари