Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – тунелен систолично-диастоличен шум на a. pulmonalis с максимум на II тон

Не пропускайте

Коментари