Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – ТМО (тон на митрално отваряне) на 0.04 – 0.12 s след аортната съставка на II тон на върха, съвпадащ по време с точка V на АКГ (апекскардиография)

Не пропускайте

Коментари