Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – ТМО (тон на митрално отваряне) на 0.04 – 0.12 s след аортната съставка на II тон на върха, съвпадащ по време с точка V на АКГ (апекскардиография)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари