Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – ТМО (тон на митрално отваряне); мезодиастоличен шум, започващ от ТМО

Не пропускайте

Коментари