Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – перикарден тон, съвпадащ с минимума на колапса Y на венозния пулс

Не пропускайте

Коментари