Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – патологично висока амплитуда на аортната съставка на II тон (А2)

Не пропускайте

Коментари