Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – нискочестотен диастоличен шум на известен интервал след II тон

Не пропускайте

Коментари