Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – късна поява на Т1 и удължаване на QT над 0.07 s

Не пропускайте

Коментари