Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – акцентуиран на върха I тон

Не пропускайте

Коментари