Симптоми и синдроми

ФИД (функционално изследване на дишането) – рестриктивен тип вентилаторна недостатъчност

Не пропускайте

Коментари