Симптоми и синдроми

ФИД (функционално изследване на дишането) – рестриктивен синдром на вентилаторна недостатъчност

Заболявания

Не пропускайте

Коментари