Симптоми и синдроми

ФИД (функционално изследване на дишането) – бронходилататорен тест (–)

Не пропускайте

Коментари