Симптоми и синдроми

ФИД (функционално изследване на дишането) – алвеоларна хиповентилация

Не пропускайте

Коментари