Симптоми и синдроми

ФЕО1/FEV1 (форсиран експираторен обем за една секунда) намален

Не пропускайте

Коментари