Симптоми и синдроми

Електровъзбудимост на мускулите (галванична и фарадична) повишена в I стадий

Не пропускайте

Коментари