Симптоми и синдроми

Електровъзбудимост на мускулите (галванична и фарадична) понижена във II стадий

Не пропускайте

Коментари