Симптоми и синдроми

ЕКГ – rSR'-форма в aVR и V1 – V3

Не пропускайте

Коментари