Симптоми и синдроми

ЕКГ – елевация на ST-сегмента с негативна T-вълна

Не пропускайте

Коментари